Aardwarmte

Begrippenlijst

Hoewerktaardwarmte.nl is bedoeld om juiste en objectieve voorlichting te geven over aardwarmte. Hiernaast een begrippenlijst voor nadere uitleg over veelgebruikte termen. Specifieke begrippen die te maken hebben met wet- en regelgeving worden in Wet- en Regelgeving toegelicht.