Aardwarmte

Begrippenlijst

Aardwarmtebedrijf / geothermiebedrijf

Op Hoewerktaardwarmte.nl wordt de term "aardwarmtebedrijf" of "geothermiebedrijf" algemeen gebruikt om de partij aan te duiden die het initiatief neemt voor een aardwarmteproject. Wettelijk gezien kan deze partij ook specifiekere rollen aannemen zoals vergunninghouder en/of operator.

Vergunninghouder

Aardwarmtewinning gaat gepaard met grote investeringen voor het aanleggen van locaties, pijpleidingen en boringen. Daarom vragen doorgaans meerdere partijen gezamenlijk een vergunning aan voor een bepaald veld of een bepaald gebied. Zo delen ze kosten en risico’s. Aangezien de operator de feitelijke werkzaamheden verricht, hoeven de andere vergunninghouders strikt genomen geen mijnbouwmaatschappijen te zijn. Het kunnen ook investeerders met ervaring in de mijnbouw zijn. Bij een aanvraag voor een opsporings- of winningsvergunning door meerdere partijen worden de partijen gezamenlijk als ‘aanvrager’ beschouwd. Na verlening van de vergunning worden de partijen gezamenlijk als ‘vergunninghouder’ beschouwd. 

Operator

De operator is de persoon (natuurlijke of rechtspersoon), die door de houder van de vergunning wordt aangewezen om de feitelijke werkzaamheden te verrichten of daartoe opdrachten te verlenen. Er kunnen meerdere personen participeren in een vergunning. Alle personen bij elkaar worden als één ‘vergunninghouder’ beschouwd. Het verrichten van de feitelijke werkzaamheden of het verlenen van opdracht daartoe is slechts toegestaan aan de aangewezen persoon. De aanwijzing van die persoon vindt voor de eerste maal plaats ‘in de vergunning’.  Naderhand kan een andere persoon worden aangewezen, nadat de vergunninghouder daartoe schriftelijke toestemming van de minister van Economische Zaken verkregen heeft.