Aardwarmte

Begrippenlijst

Aardwarmteput / geothermieput

Een put wordt na de boring geïnstalleerd in het boorgat dat tijdens de boring is gemaakt. De put is een metalen buis vastgezet met cement die tot doel heeft het warme aardwarmtewater uit de ondergrond van het reservoir naar de putmondinstallatie aan de oppervlakte te brengen. Er is in elk geval één productieput om het water omhoog te halen en één injectieput om hetzelfde water weer terug de ondergrond in te brengen. Tezamen vormen de putten een doublet.

Een geothermieput bestaat uit meerdere lagen van staal en cement. Een geothermieput heeft vaak een grotere diameter dan een put die gebruikt wordt voor de olie- of gaswinning. Dit komt doordat de hoeveelheid water die geproduceerd wordt groter is.