Aardwarmte

Begrippenlijst

Aardwarmtewater / geothermiewater

Geothermiewater is warm water dat van nature in het reservoir aanwezig is.  Dit water bevat componenten die van nature in de diepe ondergrond voorkomen, zoals zouten en opgelost aardgas. In een ontgasser wordt het gas gescheiden van het geothermiewater. Het water stroomt de warmtewisselaar in om zijn warmte af te geven aan het transportwater zonder ermee in aanraking te komen. Het geothermiewater koelt af en wordt in de injectieput in het reservoir gebracht.