Aardwarmte

Begrippenlijst

Affakkelen

In het water dat omhoog wordt gepompt zit vaak nog wat gas. Het gas wordt afgevangen en verwerkt en door tuinders gebruikt in hun kassen. Voor de veiligheid hebben geothermieprojecten waarbij met het water ook gas omhoogkomt, een speciale installatie om het gas te verbranden als dat nodig is, het zogenaamde affakkelen. Eens in de 2 weken wordt de fakkel getest, en staat de fakkel aan. Dit duurt hooguit een paar minuten.