Aardwarmte

Begrippenlijst

Bodemenergie

Bodemenergie is een hernieuwbare energiebron die uit de ondergrond kan worden gewonnen voor het verwarmen en koelen van gebouwen. Bodemenergie is lagetemperatuurwarmte (15-20°C) en -koude (6-10°C) uit de eerste 500 meter van de bodem. De warmte en koude worden gewonnen uit en opgeslagen in zogenoemde aquifers (een watervoerende laag in de ondergrond, bijvoorbeeld zand). De warmte is de bron voor een warmtepomp of kan ook direct gebruikt worden, bijvoorbeeld bij een luchtvoorverwarmer. De koude kan direct worden gebruikt of met een warmtepomp voor koeling van gebouwen of processen.