Aardwarmte

Begrippenlijst

Duurzame energie

Duurzame energie is de verzamelnaam voor hernieuwbare energie uit natuurlijke bronnen: zon, wind, biomassa, warmte en koude uit water, bodem en diepe ondergrond. Deze bronnen leveren elektriciteit, (bio)gas, koude en warmte, of een combinatie daarvan.