Aardwarmte

Begrippenlijst

Ontgasser

Een ontgasser is een groot vat waarin een atmosferische druk heerst. Gas wat ten gevolge van de hoge druk die in de put heerst in het geproduceerde water is opgelost, stroomt door de ontgasser en heeft daar de tijd en de ruimte om weer in gasvorm uit het water te stijgen (denk aan wat er met een fles Cola gebeurt zodra je de dop losdraait). Zo krijg je onder in de ontgasser een vloeistoflaag en bovenin een gaslaag. Beide stromen worden gescheiden van elkaar afgevoerd. Het ontgaste water wordt vervolgens via de warmtewisselaar en de injectieput weer de grond ingepompt.