Aardwarmte

Begrippenlijst

Seismisch onderzoek

Om te onderzoeken hoe de ondergrond is opgebouwd, wordt seismisch onderzoek uitgevoerd. Door de ondergrond in trilling te brengen en deze trillingen vervolgens met seismische apparatuur op te vangen, kunnen de structuren in de ondergrond in beeld worden gebracht. Op basis van deze beelden kan er besloten worden om met een boring een grondlaag te onderzoeken op de aanwezigheid en doorstroming van voldoende water.