Aardwarmte

Begrippenlijst

Triplet

Soms zijn er bij een aardwarmteproject 3 putten nodig, om de een hogere warmteproductie te kunnen behalen. Een of twee putten worden dan gebruikt als productieput, de andere(n) als injectieput.