Aardwarmte

Begrippenlijst

Warmte-afnemer

De warmte die wordt gewonnen uit geothermie wordt vaak op korte afstand van de put gebruikt. Dit houdt verband met het warmteverlies tijdens transport. De afnemer van de warmte is ook vaak de initiatiefnemer voor het ontwikkelen van geothermie. Dit zijn anno 2017 vooral tuinders. De samenwerking tussen operator en afnemer is nauw, en vaak worden projecten daarom ook gestart vanuit deze samenwerking. In de toekomst worden deze samenwerkingen diverser en zullen er operators met meerdere projecten in hun portfolio ontstaan en kunnen naast tuinders ook woonwijken en industrieën warmte afnemen uit een geothermieput.