Aardwarmte

Betrokken Partijen

DAGO (Dutch Association Geothermal Operators)

DAGO is de brancheorganisatie voor geothermie operators in Nederland. Deze operators zijn rechts- of natuurlijke personen die vergunningsuitvoerder zijn van tenminste één aardwarmtevergunning waarin mijnbouwactiviteiten plaatsvinden of toekomstig zullen plaatsvinden. DAGO behartigt de collectieve belangen van deze geothermie operators in Nederland en levert een bijdrage aan de veiligheid en effectiviteit van geothermische energieopwekking.

Binnen DAGO bundelen en delen operators hun ervaringen en kennis van geothermie op een open en gelijkwaardige wijze. Door deze bundeling en communicatie van ervaringen verbetert en versnelt DAGO de mogelijkheden in standaardiseringsbeleid, efficiëntie en de toegankelijkheid van de opgedane kennis.