Aardwarmte

Betrokken Partijen

EBN

EBN B.V. (Energie Beheer Nederland) is de door de Staat aangewezen overheidsonderneming die namens de Staat deelneemt in het opsporen, produceren en verkopen van gas en olie in Nederland. De taken van EBN zijn vastgelegd in de Mijnbouwwet. Op basis van de Mijnbouwwet investeert EBN samen met mijnbouwmaatschappijen in zowel de opsporing en winning van olie en gas in Nederland. Daarnaast is EBN 40% aandeelhouder van GasTerra en verstrekt het aan de minister desgevraagd inlichtingen die nodig zijn om de uitvoerbaarheid van het voorgenomen energiebeleid te beoordelen. 

Op verzoek van EZ heeft EBN sinds 2017 een rol in het samenbrengen, delen en ontsluiten van kennis over de ondergrond voor geothermie. EBN speelt een rol als kennispartner in zowel olie en gas, als in geothermie, en zet haar kennis van de ondergrond in voor het maximaal benutten van energiepotentie uit de ondergrond en het verduurzamen van de energiehuishouding.