Aardwarmte

Betrokken Partijen

Geologische Dienst Nederland (TNO)

Geologische Dienst Nederland TNO is de Nederlandse Organisatie voor Toegepast Natuurwetenschappelijk Onderzoek. De doelstelling van dit onderzoeksinstituut is wetenschappelijke kennis toepassen in de praktijk. TNO heeft geen winstoogmerk en is door de Staat aangewezen om de kennis over de Nederlandse ondergrond te delen.