Aardwarmte

Betrokken Partijen

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (I&W)

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (I&W)

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) zet in op leefbaarheid en bereikbaarheid. Met een vlotte doorstroming in een goed ingerichte, schone en veilige omgeving. Het ministerie werkt aan krachtige verbindingen over de weg, het spoor, het water en door de lucht. Daarnaast beschermt IenW Nederland tegen wateroverlast. En bevordert het de kwaliteit van lucht en water.

Indien bij een gasproject de Rijkscoördinatieregeling van toepassing is, beslist de minister van Infrastructuur en Waterstaat met de minister van Economische Zaken over de omgevingsvergunning voor het afwijken van het bestemmingsplan. Deze procedure wordt niet lichtvaardig toegepast. Het uitgangspunt is dat de minister in goed overleg met de betreffende gemeente(n) tot een besluit komt.