Aardwarmte

Betrokken Partijen

Omwonenden

Omwonenden kunnen in hun directe leefomgeving iets merken van geothermie activiteiten. Vaak zijn ze belanghebbende bij een besluit tot verlening (of afwijzing) van een vergunning. Bij een aanvraag van een omgevingsvergunning kunnen omwonenden daarom hun zienswijzen naar voren brengen. Ook verzorgen mijnbouwmaatschappijen vaak bijeenkomsten voor omwonenden. Daar krijgen de omwonenden de gelegenheid om informatie op te doen en vragen te stellen over de voorgenomen activiteiten. Omwonenden kunnen ook warmteafnemer zijn, als de gewonnen aardwarmte wordt gebruikt voor het verwarmen van omliggende woningen