Aardwarmte

Over HWA

Hoewerktaardwarmte.nl is een initiatief van EBN (Energie Beheer Nederland), en is tot stand gekomen in samenwerking met de Stichting Platform Geothermie, DAGO (Dutch Association Geothermal Operators) en het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Deze website is ontwikkeld om toegankelijke informatie te verstrekken voor iedereen die interesse heeft in aardwarmte of te maken krijgt met een aardwarmteproject in de eigen omgeving. De informatie op de website is ontwikkeld in overleg met verschillende experts vanuit organisaties die specifieke kennis hebben over aardwarmte. Denk daarbij aan experts vanuit gemeenten, provincies, natuur- en milieuorganisaties, de Rijksoverheid, producenten van aardwarmte, de toezichthouder en TNO.

EBN heeft bij het ontwikkelen van Hoewerktaardwarmte.nl (verder te noemen deze website) de grootste zorg betracht en alle stappen ondernomen die redelijkerwijs mogelijk zijn om ervoor te zorgen dat alle informatie op deze website op het eerste moment van publicatie accuraat is. De informatie op de website wordt regelmatig bijgewerkt en aangepast als daar aanleiding toe is. EBN accepteert echter geen enkele aansprakelijkheid voor enig verlies of schade die voortvloeit uit eventuele fouten of omissies op deze website. Iedere bezoeker die gebruik maakt van de informatie op deze website doet dit volledig voor eigen risico.

Daarnaast accepteert EBN geen enkele verantwoordelijkheid voor de accuraatheid van de informatie op sites van andere organisaties waartoe met behulp van hyperlinks vanaf deze website rechtstreeks toegang kan worden verkregen, noch kan EBN aansprakelijk worden gesteld voor verlies of schade die voortvloeit uit gebruik van de hyperlinks.

EBN behoudt zich te allen tijde het recht voor de inhoud van deze website, waaronder deze toegangsvoorwaarden, te wijzigen, aan te passen, te verwijderen en te updaten.

Copyright

Het is u toegestaan deze website door te bladeren en fragmenten ervan te reproduceren door deze te printen, te downloaden naar een harde schijf, alsmede door verspreiding onder derden, doch in alle gevallen alleen indien het gaat om niet-commerciële, informatieve en persoonlijke doeleinden en op voorwaarde dat de bovenstaande copyrightvermelding in al deze reproducties voorkomt. Geen enkele reproductie of deel van de website mag verkocht of verspreid worden voor commerciële doeleinden of worden veranderd of worden opgenomen in enig ander werk of andere publicatie of site, hetzij in de vorm van een afdruk, hetzij in elektronische vorm, met inbegrip van het versturen ervan naar andere sites.

Bij gebruik op enigerlei wijze van de inhoud van deze website wordt u geacht de juiste bronvermelding te hanteren. Ook mag bij het citeren van de inhoud niet de indruk worden gewekt dat EBN zonder meer de strekking van het afgeleide werk onderschrijft.

Deze voorwaarden en bepalingen zijn onderworpen aan de wetten en de jurisdictie van het Nederlandse recht.

Contact

Voor vragen over deze website, neem contact op met EBN:

info@geothermie.nl

Disclaimer

Wij verzoeken u dit bericht aandachtig te lezen. Toegang tot en gebruik van deze website vindt plaats onder de voorwaarden en bepalingen zoals hierboven  aangegeven. Door toegang te zoeken tot en gebruik te maken van de website geeft u aan akkoord te gaan met bedoelde voorwaarden en bepalingen.

Colofon

Ontwerp Hens Concept & Motion Graphic Design, realisatie en hosting Inforitus, projectmanagement MSG, video Vlijmscherp en Metafoor Media.