Aardwarmte

Wet- En Regelgeving

Bestemmingsplan

De Wet ruimtelijke ordening verplicht gemeenten een bestemmingsplan voor het gehele grondgebied vast te stellen. Het bestemmingsplan bestaat uit kaarten en voorschriften en is voorzien van een toelichting. In het bestemmingsplan kan bijvoorbeeld worden vastgelegd dat voor bepaalde werken of werkzaamheden een omgevingsvergunning vereist is. Bestemmingsplannen bevatten vaak uitsluitingen van boringen en seismisch onderzoek of de verplichting om voor sloopwerkzaamheden boven bepaalde drempels een omgevingsvergunning te hebben. Een bestemmingsplan wordt iedere 10 jaar vastgesteld en waarna een verlenging mogelijk is. Het plan vormt onder meer de basis voor de toetsing van omgevingsvergunningen.

Zie ook wet- en regelgeving onder Wet ruimtelijke ordening (Wro)