Aardwarmte

Wet- En Regelgeving

MER beoordeling

Bij sommige activiteiten is een m.e.r. verplicht en bij andere activiteiten moet er eerst een beoordeling plaatsvinden (door het bevoegd gezag) of een m.e.r. uitgevoerd moet worden. Bij het uitvoeren van diepboringen moet de Minister eerst beoordelen of een m.e.r. gedaan moet worden.

Operators die een diepboring willen doen moeten dit voornemen aanmelden bij de Minister door middel van een aanmeldingsnotitie. Op basis van deze beschrijving beoordeelt de Minister of het opstellen van een MER nodig is.

Zie ook Milieueffectrapportage(m.e.r.) & Milieueffectrapport (MER)