Aardwarmte

Wet- En Regelgeving

Milieueffectrapportage (m.e.r.) & Milieueffectrapport (MER)

In een milieueffectrapportage (afkorting m.e.r.) worden de milieugevolgen van een besluit in kaart gebracht voordat het besluit wordt genomen. De onderzoeksresultaten worden gepubliceerd in het milieueffectrapport (MER). Een MER wordt opgesteld bij activiteiten en projecten met mogelijk belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu. Bij geothermie is het doen van een diepe boring een activiteit die mogelijk nadelige gevolgen kan hebben op het milieu en daarom moet de Minister bij het doen van een diepe boring beoordelen of er een m.e.r. gedaan moet worden.

Zie ook MER beoordeling.