Aardwarmte

Wet- En Regelgeving

Winningsvergunning

Als uit een proefboring blijkt dat een veld economisch winbaar is, dan heeft de vergunninghouder een winningsvergunning nodig om de warmte te kunnen winnen. Een winningsvergunning legt vast welke partijen in een gebied exclusief winningsactiviteiten mogen uitvoeren. De winningsvergunning is gericht op marktordening en staat los van de toestemming om op een specifieke locatie een productieboring te doen, een installatie voor de winning op te richten en in werking te hebben of te starten met winnen. Hiervoor is een omgevingsvergunning, goedgekeurd werkplan winning en winningsplan nodig.